MBA(RM) 2018

KIIT School of Rural Management, KIIT Deemed to be University

MBA-RM (2018-20)

Abhijeet Rath Aishwarya Jojo Ajit Kumar Munda Alyal Sama
       
Anand Hembrom Anchal Sritosh Ankit  Pratik Ashish Mohapatra
       
Ashrit  Kindo Barnali Roy Bijay Kumar Sardar B Darshana Sanjay
Chetan Kolhe Dimashree  Hojai Dipan Jhankar Harihar Hembram
       
Heney  Nunisa Josna Hansdah Katad Nikhil Manik Kumar  Majhi
       
M. Bhavya Mayank Shriraj Narendra Dandapat Nitesh Ku Singh
       
P Harshali Laxman Pritam Ku Kullu Priyabrata Nayak Priyanka Sarthi
       
Rahul Shaw Rampravesh Singh Rishikesh Ku Singh Sailaja Banerjee
       
Salma Baskey Sandeep Ku Jha Sanjeeb Kujur Sarbajit Bhattacharya
       
Saroj Ku Behera Seema Kalindi Shanti Murmu Shilpa Paikray
       
Shinde Manoj Uday Sikandra  Munda Srishti Raj Subham Nayak
Sudeepta S Mishra Suman Sarita Dash V Atul Basawant Vishal Kumar
     
Vishal Singh P Jyoti Rajendra Moonmoon