MBA(RM) 2015

KIIT School of Rural Management, KIIT University

MBA-RM (2015-17)

Amit-Ranjan Anand-Kumar-Behera Ankit-Kumar-Chhaparia Ankit-Sukhwal
Amit Ranjan Anand Ku. Behera Ankit Ku. Chhaparia Ankit Sukhwal
 Avinash-Sahoo  Bidyadhar-Hansdah  Bulu-Jani  Gobinda-Murmu
Avinash Sahoo Bidyadhar Hansdah Bulu Jani Gobinda Murmu
 Jagtap-Dattatray-Shrirang  Kumar-Pratik  Manthena-Surya-Abhishek-Varma  Mohammad-Sultan
Jagtap D Shrirang Kumar Pratik Manthena S A Varma Mohammad Sultan
 Panchali-Chakraborty  Pushkar-Kumar  Rajesh-Sinha  Rakesh-Kumar-Pandey
Panchali Chakraborty Pushkar Kumar Rajesh Sinha Rakesh Ku. Pandey
 Rishi-Raj  Ritesh-Singh  Rohit--Abasaheb-Wadgaonkar  Sadananda Tadingi
Rishi Raj Ritesh Singh Wadgaonkar R.  A.  Sadananda Tadingi
 Shekhar Anand  Shikha-Kumari  Shriya-Mohnaty  Sonali-Banerjee
 Shekhar Anand  Shikha Kumari  Shriya Mohnaty  Sonali Banerjee
 Souradip-Mondal  Subhasmita-Pradhan  Suchismita-Rout  Susruta-Dash
 Souradip Mondal  Subhasmita Pradhan  Suchismita Rout  Susruta Dash
 Tushar-Bhaskar  Vikas-Kumar  Dolly-Hansdah  Kapura-Soren
 Tushar Bhaskar  Vikas Kumar  Dolly Hansdah  Kapura Soren
 Lagura Sing  Netra Majhi  Sanjay Kumar Pradhan
Lagura Sing Netra Majhi Sanjay Ku. Pradhan